Git Integration for Jira: Adding an SSH Git Repository

Learn how to add an SSH Git Repository via the Git Integration for Jira add-on.